הגדרת שיבוץ קבוע

להלן סדר הפעולות להגדרת שיבוץ קבוע במערכת LEAP

  1. על מנת להגדיר שיבוץ קבוע למתאמן תחילה ניגש לאימון הרצוי ביומן המערכת .
    לאחר מכן נפתח את פרטי האימון ונלחץ "שיבוץ מתאמנים"
    בחיפוש נקליד את שם הלקוח הרצוי
    ומיד ייפתח חלון השיבוץ הבא :

נבחר במנוי / כרטיסייה לניקוב
ולאחר מכן נסמן "שיבוץ קבוע"
לחיצה על כפתור "אישור שיבוץ" תאשר לנו את השיבוץ הקבוע לאימון זה .

סטטוס השיבוץ יהפוך אוטומטית ל"משובץ" ביום שבו מתקיים האימון .

 במידה וסטטוס השיבוץ הקבוע לאימון לא השתנה ל"משובץ"

ייתכן וזה בגלל אחת מהסיבות הבאות :

  • לא קיים מנוי בתוקף
  • לא קיימת יתרה לניצול השיבוץ
  • הוגדרו הגבלות מסוג כמות / ימי אימונים או סוגי אימונים אשר אינם תואמות לשיבוץ הקבוע
דילוג לתוכן