פתיחת / סגירה הרשמה לאימון

להלן סדר פעולות להגדרת פיתחת הרשמה וסגירת הרשמה לאימון במערכת LEAP

1. יומן
2. קביעת אימון חדש

בקביעת אימון ביומן המערכת נוכל להגדיר מתי ההרשמה לאימון תפתח עבור כלל הלקוחות 
בחלון הבא :

במצב בו אנחנו רוצים לקבוע שהרשמת האימון תפתח בתאריך ושעה עתידיים עלינו לשנות את שעות פתיחת ההרשמה .
נבחר בתאריך והשעה הרצויים עבור פתיחת הרשמה לאימון .
ובנוסף ניתן להגדיר תאריך ושעה לסגירת הרשמה לפניי אימון .
במידה ולא תרצו לסגור את ההרשמה לפניי האימון תאריך ושעת הסגירה של ההרשמה היו זהים לתאריך והשעה בו מתקיים האימון .

דילוג לתוכן